Aby usprawnić działanie strony, serwis wykorzystuje pliki cookies, zapisywane na urządzeniu użytkownika. Pliki te można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki.

Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Górnej

WOK na Facebook
WOK Logo

Wiejski Ośrodek Kultury

w Ochotnicy Górnej

Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Górnej

To nad czym myślą w Sejmie, w Ochotnicy Dolnej już działa.Wyprzedzili Sejm

 

Samorząd Ochotnicy Dolnej jest najprawdopodobniej jedynym w Polsce samorządem, który swój budżet planuje oddolnie, od sołectw. Dzięki temu planowanie budżetu gminy jest prostsze a realizacja zgodna z oczekiwaniami nawet najmniejszych sołectw.

Jest to możliwe dzięki wprowadzeniu odpowiedniego statutu gminy, w którym ujęto i uznano bardzo ważną rolę samorządową podstawowych komórek samorządowych jakim są sołectwa.

 - Odpowiednio skonstruowany statut gminy oraz statuty sołectw pozwala na planowane wpływy i wydatki już od sołectw. Mieszkańcy danego sołectwa na naradach wskazują jakich inwestycji oczekują i jakie środki finansowe byłyby im niezbędne. Jest to możliwe, dzięki ustaleniu iż wszystkie dochody danego sołectwa są przeznaczone w stu procentach dla sołectwa. Na te dochody przypadają podatki: rolny, leśny, od nieruchomości, środków transportu. Natomiast podatki od osób prawnych dzieli się w gminie procentowo, w przeliczeniu na ilość mieszkańców danego sołectwa. Ułatwieniem tak stworzonego systemu było wprowadzenie bezpośrednich wyborów na sołtysów, co dało gwarancję wyboru najlepszego włodarza danego terenu, który stał się zarazem gwarantem realizacji oczekiwań mieszkańców danego sołectwa a zarazem człowiekiem do którego większość mieszkańców ma zaufanie. W ten sposób sołtys stał się faktycznym gospodarzem terenu, mającym wpływ na wszelkie decyzje inwestycyjne w sołectwie i gminie.  Statut naszej gminy daje majątek sołectwa Radzie Sołeckiej w zwykły zarząd. To między innymi skutkuje lepszą ściągalnością podatków lokalnych, bo z nich sołectwo może planować inwestycje. Nad takimi projektami statutów sołectw i gmin w Sejmie dopiero toczą się dyskusje, a u nas w Ochotnicy to działa już od wielu lat i może służyć jako dobry przykład samorządowej działalności gmin – mówi Kazimierz Konopka, wójt Gminy Ochotnica Dolna.

Jak się okazuje, ten pomysł, wyprzedzający myślenie polskich parlamentarzystów jest skuteczny, bo Rady Sołeckie i sołtysi wszystkich czterech sołectw Gminy Ochotnica Dolna starają się nie tylko jak najlepiej ściągać lokalne podatki, ale także bardzo dbają o uzyskiwanie jak najlepszych zysków z dzierżaw budynków będących w zarządzie Rady Sołeckiej. Budynki te nie tylko są lepiej wykorzystywane, nie świecąc pustkami, ale także, jak to na przykład jest w Ochotnicy Górnej czy Tylmanowej są rozbudowywane.

Przypomnijmy, że na terenie sołectwa Ochotnica Górna działa już wystawa o charakterze muzealnym i niespotykanym w Polsce – „Szlakiem Historii Lotnictwa”, której, po zwiedzeniu nie mógł się nachwalić na przykład obecny wicepremier Waldemar Pawlak, odwiedzając kilka lat temu Ochotnicę Górną.

Generalnie w ocenie władz Gminy Ochotnica Dolna Rada Sołecka w Ochotnicy Górnej, kierowana przez sołtysa Zdzisława Błachuta jest oceniana jako jedna z najbardziej aktywnych rad sołeckich.

- Nasze działania, dzięki wprowadzeniu już w 1995 nowego statutu działalności sołectwa pozwoliły nam na rozwój wielu działalności sołectwa. Dzięki wprowadzonemu statutowi mogłem wspólnie z Radą Sołecką, a także mieszkańcami sołectwa wykorzystać swoje możliwości organizacyjne i rozszerzyć między innymi  działalność kulturalną sołectwa. Powstał z prawdziwy i działający ośrodek kultury w którym od początku tętniło życie. Potrafiliśmy i potrafimy wciągnąć w działania ośrodka kultury najmłodszych mieszkańców Górnej, oferując im lepsze zagospodarowanie wolnego czasu aniżeli bezmyślne włóczenie się po miejscowości, czy korzystanie z nie zawsze wychowujących dyskotek z alkoholem. U nas w ośrodku nie było i nie ma tego typu dyskotek. Trudno było się przyzwyczaić młodzieży do tego, ale w końcu przekonali się, że można bawić się bez alkoholu. Ponadto, wykorzystując zainteresowanie dzieci i młodzieży a także starszych do pielęgnowania tradycji stworzyliśmy miejsce, w którym rozwija się rzeźbiarstwo, malarstwo, a w przyszłości planujemy warsztaty przędzenia lnu. Prowadzone inwestycje na terenie sołectwa, w szczególności drogowe czy kanalizacyjne dają naszym mieszkańcom gwarancje lepszego życia a zarazem stworzenia bazy turystycznej na wysokim poziomie. Na pewno jednak moje sukcesy, jeśli tak są oceniane moje działania wynikają z doboru najlepszych współpracowników i aktywności mieszkańców Ochotnicy Górnej  – podkreśla Zdzisław Błachut.

Jak się okazuje w różny sposób w zakresie kultury i turystyki wykorzystują swoje możliwości sołtysi czterech ochotnickich sołectw. Jedni wybudowane nowe budynki ośrodków kultury wykorzystują dla potrzeb tylko wydzierżawiania pod różnego rodzaju imprezy, jak to się dzieje w Tylmanowej, a inni pod potrzeby rozwoju kultury regionu, jak to jest w Ochotnicy Górnej.

Jedno jest najważniejsze, że poszczególne sołectwa do zarządzania podległym sobie terenem podchodzą bardzo ekonomicznie i rozważnie we wszystkich działaniach inwestycyjnych, co na pewno sprzyja rozwojowi Gminy Ochotnica Dolna czego dowodem jest statystyka. Według niej Ochotnica Dolna w jednym z rankingów Rzeczypospolitej zajęła wysokie miejsce w „Złotej Setce Gmin Polskich” a także przelicznik realizowanych inwestycji w złotówkach na jednego mieszkańca gminy. Według tego wskaźnika Gmina Ochotnica Dolna w Małopolsce pierwsze miejsce.

Henryk Janusz Olkiewicz

 

 

Informacje Kulturalne