Aby usprawnić działanie strony, serwis wykorzystuje pliki cookies, zapisywane na urządzeniu użytkownika. Pliki te można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki.

Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Górnej

WOK na Facebook
WOK Logo

Wiejski Ośrodek Kultury

w Ochotnicy Górnej

Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Górnej

22 IX 2015 roku, podczas uroczystości inaugurującej I Kongres Kultury Regionów w Nowym Sączu, przedstawiciele kilkunastu regionów etnograficznych Polski południowej, szczególnie zasłużeni dla zachowania i rozwoju kultury w Małopolsce, zostali uhonorowani odznaczeniami samorządowymi i państwowymi. 

Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” - obok innych propagatorów kultury zaangażowanych w działania na rzecz swojej małej Ojczyzny- wyróżniony został także nasz Proboszcz, ks. dr Stanisław Kowalik. Księdza Proboszcza, jak i wszystkich odznaczonych, charakteryzuje głęboka troska o zachowanie tradycji, jej przekazywanie kolejnym pokoleniom i wynoszenie do rangi niezwykle ważnej dla przyszłości Polski. Tak więc to wysokie odznaczenie jest wyrazem uznania dla Księdza dokonań. A o tych czytamy w zamieszczonym - na stronie internetowej kongresu - biogramie:

Ks. dr STANISŁAW KOWALIK (Górale Łąccy) – absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie oraz Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wychowany w regionie o silnych tradycjach kulturowych, już jako dziecko wstąpił do dziecięcego zespołu regionalnego MAŁE ŁĄCKO w rodzinnej miejscowości, a w czasach licealnych był tancerzem Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca GÓRALE ŁĄCCY. Od niedawna został proboszczem parafii w Ochotnicy Górnej. Zarówno w tej parafii, jak i w poprzednich aktywizował lokalne środowisko, zachęcając do powrotu do tradycji, uczestnictwa w nabożeństwach w ubiorach regionalnych. Od ponad dwóch lat jest kapelanem wszystkich oddziałów Związku Podhalan działających w Diecezji Tarnowskiej, a ostatnio został mianowany kapelanem Zarządu Głównego Związku Podhalan w Polsce. Ponadto jest kapelanem Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych ŚWIĘTO DZIECI GÓR w Nowym Sączu, gdzie podczas odprawianej mszy, ubrany w góralski ornat, posługując się gwarą, daje przykład i świadectwo silnej tożsamości regionalnej.

Księdzu Proboszczowi składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszej owocnej pracy na niwie krzewienia kultury regionalnej, także w Ochotnicy. 

Zdjęcia autorstwa Piotra Droździka i wszystkie materiały zaczerpnięto ze strony www.kultura-regionów.pl a także www.znaddunajca.pl 

red. T. Plata

 

Informacje Kulturalne