Aby usprawnić działanie strony, serwis wykorzystuje pliki cookies, zapisywane na urządzeniu użytkownika. Pliki te można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki.

Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Górnej

WOK na Facebook
WOK Logo

Wiejski Ośrodek Kultury

w Ochotnicy Górnej

Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Górnej

GŁÓWNA NAGRODA DLA GMINY OCHOTNICA DOLNA 

za opracowanie koncepcji „Zrównoważonego Rozwoju Turystyki Przyjaznej Środowisku w Rozwoju Karpat” otrzymał projekt „SZLAK KULTURY WOŁOSKIEJ” 

 

W dniach od 9-10 września 2010 roku odbyła się Konferencja Karpacka , która stanowiła uroczyste podsumowanie projektu „Wsparcie zrównoważonego rozwoju Karpat poprzez turystykę przyjazną środowisku”, realizowanego przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Stowarzyszenie Ekopsychologia i ANPED-Northern Alliance for Sustainability, przy wsparciu przez Islandię,Liechtenstein i Norwegię i poprzez dofinansowanie ze środków MFEOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.Wśód wielu prezentacji i zagadnień omawianych na Konferencji, związanych z ramową Konwencją Karpacką ,było wystąpienie p.Haralda Egegera,przedstawiciela Tymczasowego Sekretariatu Konwencji Karpackiej-Programu ONZ ds. Środowiska/UNEP/ w Wiedniu, a dotyczące możliwości wsparcia i wdrażania , poprzez międzynarodowe programy / w tym obecnie negocjowany Regionalny Program Karpacki Unii Europejskiej/,projektów makroregionalnych.W Konferencji udział wzieli przedstawiciele różnych instytucji zajmujących się 

tematyką zrównoważonego rozwoju turystyki przyjaznej środowisku,przedstawiciele urzędów marszałkowskich województw:śląskiego,małopolskiego i podkarpackiego oraz przedstawiciele gmin zakwalifikowanych w konkursie na najlepszą koncepcje „Zrównoważonego Rozwoju Turystyki Gminę Ochotnicę Dolną reprezentowali pracownicy Wiejskiego Ośrodka Kultury w Ochotnicy Górnej kierownik-Zdzisław Błachut oraz Jarosław Buczek.Opracowany konspekt SZLAK KULTURY WOŁOSKIEJ stał się jak-gdyby, kontynuacją projektu złożonego przez STOWARZYSZENIE GORCE-PIENINY do SchematuII Pilotażowego Programu LEADER+ realizowanego w latach 2007-2008. Głównymi celami przedsięwzięcia w programie SZLAK KULTURY WOŁOSKIEJ są: wytyczenie i oznakowanie szlaku ,odbudowa zniszczonych,zaniedbanych kolib jako reliktów budownictwa pasterskiego i ich wykorzystanie jako produktu turystycznego,utrzymanie śródleśnych polan,,budowa małej infrastruktury turystycznej/wieże widokowe,tablice informacyjne itp./,promocja np.Punkty Informacji Turystycznej, organizacja imprez tematycznych,wzbogacenie oferty turystycznej w oparciu o jej bogactwo przyrodniczo-kulturowe,wreszcie może powrót owiec w nasze góry, co wzbudzi świadomość własnego dziedzictwa i poczucie dumy wśród mieszkańców. Lokalna dotąd inicjatywa spotkała się z ogromnym zainteresowaniem wśród wielu instytucji oraz organizacji działająch na terenach województw śląskiego i podkarpackiego i ma szanse stać się zaczynem,większego projektu, którego inicjatorem na arenie międzynarodowej, mógłby się stać nasz kraj, aplikując go,do kategorii SZLAKÓW KULTUROWYCH Rady Europy jako doskonale wpisującego się w podpisaną przez 7 krajów KONWENCJĘ KARPACKĄ. Przyznana główna nagroda w wysokości 10.000 tys.zł. przeznaczona będzie na budowę punktu widokowego, tablicy informacyjnej i znakowanie szlaku a wszystko realizowane przez Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Górnej.

 Opracował Zdzisław Błachut 

 

 

 

 

Informacje Kulturalne